1968 senesinde Hac? Haf?zo?lu Han? (?ahbazo?lu) da ilk ticari deneyimine kilim sat???yla ba?lam?? 1971 senesinde Tabakhane Mahallesi Cirbelik Aral??? Çalbaylar?n ilk dükkanlar? olup, seyyar sat??la desteklenmi? 1982 senesinde Tepecik Mahallesi Manifaturac?larÇar??s?nda kilim ve battaniye üzerine  Simav'da  ilklere imza atan ve iki y?l içinde 1984 senesinde Tabakane Mahallesi A?dac?lar  Caddesine  hal?, kilim, battanye çe?itlili ile ve toptan sat??la Simav'da yine ilklerin öncülü?ünü kendinde toplam??t?r.

1998 seneside mobilya sektörüne girerek Dörteylül Mahallesi K??la Caddesinde hal? ve mobilya ma?zas? aç?ld? o y?llarda Çalbaylar ma?azac?l?k anlay???na fark getirmi? ve  devam?l? yenilikçi olmu?tur. 2000 senesi ba?lar?nda  Dört Eylül Caddesinde 300 m2 hal? sowroom ma?azas?n? simava kazand?rd?.  

2004 senesi  Dörteylül Caddesi 2000m2 be? katl? al??veri? merkezi yaparak 
tekstil ve beyaz e?ya gruplar?yla Simav da yine bir ayr?cal??a imza atm??t?r.

 
 
Copyright © 2014 Çalbaylar
Tüm Hakları Saklıdır